Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
szkola_wicko@go2.pl
Zespół Szkół w Wicku
Zadania SU
Strona Główna / Oddziały gimnazjalne / Samorząd Uczniowski / Zadania SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Wicku

 

I. Cele Samorządu Uczniowskiego:

·         Reprezentowanie ogółu uczniów Gimnazjum w Wicku

·         Przestrzeganie praw uczniów i ich obrona.

·         Kształtowanie zasad demokracji, samorządności, współdziałania zespołowego.

·         Uczestnictwo w życiu szkoły, podejmowanie decyzji we współpracy z pozostałymi organami szkoły (Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców).

·         Dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji szkoły.

II. Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015:Cały rok:

  • utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych
    i szafek,
  • dbałość o wystrój korytarza szkolnego,
  • redagowanie strony internetowej SU,
  • praca na rzecz szkoły,
  • pisanie artykułów na stronę internetową szkoły,
  • współpraca z organami szkoły,
  • włączanie się w organizację uroczystości i imprez.
c) 2009-2018 by szkolawicko.pl
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem