Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
szkola_wicko@go2.pl
Zespół Szkół w Wicku
Samorząd Uczniowski
Strona Główna / Podstawowa / Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2017/18

Przewodnicząca Tatiana Piotrowska
Zastępca
Kinga Wrońska

Sekretarz Weronika Kojtych

oraz
członkowie zarządu Amelia Jarząb, Adrianna Grzegorczyk


 Poczet Szkolny: Kinga Wrońska, Amelia Jarząb, Kamil Bikowski

Poczet Państwowy: Weronika Kojtych, Adrianna Grzegorczyk, Marcel Papke


Opiekunowie SU SP - Gabriela Wichert (przewodnicząca), Mirosława Mordaszewska, Elżbieta Pasoń, Bolesław Mielewczyk

***

Zasady wybierania przewodniczącego oraz członków zarządu i opiekunów SU określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Działalność SU opiera się na planie pracy SU opracowywanym na każdy rok szkolny.

 


Najważniejsze zadania SU to:
- Rozwijanie samorządności uczniów poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywności i samorządności.
- Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich, wdrażanie do współodpowiedzialności za majątek szkoły.
- Kształtowanie właściwego stosunku do zdobywania wiedzy i rozumienia znaczenia posiadania szerokiej wiedzy jako przepustki do współczesnego świata.
Rozwijanie wśród uczniów idei szeroko pojętego humanitaryzmu.
Samorząd Uczniowski jest koordynatorem najważniejszych imprez i uroczystości w ciągu roku szkolnego.
Należą do nich:

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
- ślubowanie klas pierwszych,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Andrzejki,
- szkolna choinka,
- Walentynki,
- Święto Patrona Szkoły,
- organizacja dyskotek szkolnych,
- udział w akcjach charytatywnych,
- pożegnanie uczniów kończących szkołę podstawową,
- uroczyste zakończenie roku szkolnego.


Tradycją w działalności SU są miesięczne dyżury samorządowe poszczególnych klas (od III-VI). W czasie tych dyżurów organizowane są konkursy wiedzowe, artystyczne, turnieje sportowe oraz imprezy i uroczystości, które pilotuje dyżurująca klasa.

c) 2009-2018 by szkolawicko.pl
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem