Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
szkola_wicko@go2.pl
Zespół Szkół w Wicku
Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej dn. 23 listopada 2013 na terenie ZS Wicko
Strona Główna / Rada Rodziców / 2013/2014 / Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej dn. 23 listopada 2013 na terenie ZS Wicko

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2013 r. na terenie  Zespołu Szkół w Wicku

 

Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Komitet Organizacyjny Festynu Rodzinnego przy Zespole Szkół
w Wicku

 

Pozwolenie: 

Decyzja Nr PF.5311.5.2013.AD, wydana przez Wójta Gminy Wicko z dnia 28.10.2013r.

 

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne
z przeznaczeniem na wyjazdy konkursowe i wycieczki szkolne dla uczniów Zespołu Szkół w Wicku w łącznej kwocie: 4 672,50 zł (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 50/100), według poniższego wykazu form zbiórki publicznej:

- sprzedaż przedmiotów - kawiarenka: 1 122,50zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia dwa  złote 50/100)

- sprzedaż bombek i stroików świątecznych: 1 162zł  (słownie tysiąc sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100)

- sprzedaż przedmiotów – bufet : 1 165 zł (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)

- sprzedaż lalek europejskich: 420 zł ( czterysta dwadzieścia złotych 00/100)

- zbiórka pieniędzy do puszek kwestarskich :

puszka nr 1: 455 zł ( słownie czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100),

puszka nr 2: 48 zł (słownie czterdzieści osiem złotych 00/100),

puszka nr 3: 300 zł ( słownie trzysta złotych 00/100)

 

wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej:

Lp.

Nazwa towaru/usługi

Wartość w zł

 

Rejestracja zbiórki

82,00

łącznie

82,00

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia.

 

Cała kwota uzyskana ze zbiórki publicznej zostanie przeznaczona zgodnie z celem określonym w pozwoleniu.

 

Wicko, dnia 19.12.2013 r.              Jolanta Fic          Grzegorz Skrzyński

 

 

c) 2009-2018 by szkolawicko.pl
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem