Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
szkola_wicko@go2.pl
Zespół Szkół w Wicku
Składki
Strona Główna / Rada Rodziców / 2013/2014 / Składki

Informacje o składkach na Radę Rodziców


Na podstawie § 27 Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Wicku, Rada Rodziców uchwala, co następuje:

1. Ustala się wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 kwocie 20 zł rocznie.

2. Składka będzie opłacana za cały rok jednorazowo.

3. Niezależnie od ilości dzieci uczących się w Szkole Podstawowej, składka wynosi 20 zł od rodziny; niezależnie od ilości dzieci uczących się w Gimnazjum, składka wynosi 20 zł od rodziny.

4. Składki należy wpłacać u wychowawców klas w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2013.

5. Każda klasa, która do dnia 22 października 2013 będzie miała 100% stan wpłat na RR, otrzyma w nagrodę 100 zł.

6. Fundusze zebrane w roku szkolnym 2013/2014 zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na:

– nagrody na koniec roku szkolnego,

– wyjazdy na konkursy przedmiotowe lub turnieje sportowe dla uczniów,

– dofinansowanie zabawy karnawałowej dla wszystkich klas,

– nagrody w konkursach przedmiotowych i turniejach sportowych,

- organizację Dnia Dziecka,

- wsparcie finansowe działalności Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 

c) 2009-2018 by szkolawicko.pl
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem