Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
szkola_wicko@go2.pl
Zespół Szkół w Wicku
Kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018
Strona Główna / Kalendarz / Kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018

KALENDARZ DNI WOLNYCH
ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego (podstawa prawna:

§ 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)oraz przepisy wydane na podstawie art.47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

4 września 2017 r.

2.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2017 r.

3.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2017 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

23 grudnia do 31 grudnia 2017 r.

5.

Święto Trzech Króli

6.01.2018 r.

3.

Ferie zimowe (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

29 stycznia  – 11 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5.

Egzamin gimnazjalny – dzień wolny dla uczniów

klasy II gimnazjum (podstawa prawna: art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.))

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

7.

Święto Pracy

1 maja 2018 r.

9.

Święto Konstytucji 3 maja

3 maja 2018 r.

11.

Boże Ciało

31 maja 2018 r.

13.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

22 czerwca 2018 r.

 

14.

Ferie letnie (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

15.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej

14 października 2017 r.

1 stycznia 2018 r.

20 kwietnia 2018r.

30 kwietnia 2018r.

2, 4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

 

 

 

c) 2009-2018 by szkolawicko.pl
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem