Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych
Strona Główna / Rekrutacja / Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych

Rekrutacja elektroniczna do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

       Szanowni Państwo,

       Ministerstwo Edukacji Narodowej bierze pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m . in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach. Zachęca do poszukiwania takich rozwiązań, które z jednej strony nie narażałaby na niebezpieczeństwo pracowników przedszkola i szkoły oraz Państwa, z drugiej zaś pozwoliły na sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

           Dlatego też, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, zgodnie z zaleceniami MEN, zachęcamy do korzystania z rekrutacji elektronicznej. Proponujemy wykorzystanie do tego celu naszej skrzynki mailowej: spwicko@szkolawicko.pl. Podania można przesyłać w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

 

Karta zgłoszenia dziecka (do pobrania):

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Wicko na rok szkolny 2020/2021

 

 


Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Wicku 

na rok szkolny 2020/2021     

 

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wicko. Zapisy do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku na rok szkolny 2020/2021 trwają od 2 marca do 31 marca 2020.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Wicko dotyczące rekrutacji:

 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Wicko na rok szkolny 2020/2021

 

Karta zgłoszenia dziecka (do pobrania):

 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Wicko na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG/3/2018
Wójta Gminy Wicko
z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

L.p.

Czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 marca 2018 r.      do 30 marca 2018 r.

 

od 28 kwietnia 2018 r. do 12 maja 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności  zawartych w oświadczeniach.

 

od 4 kwietnia 2018 r.
do 20 kwietnia 2018 r.

 

od 16 maja 2018 r.

do 29 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

27 kwietnia 2018 r.

 

9 czerwca 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 21 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.

 

od 12 czerwca 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

28 kwietnia 2018 r.

 

do 23 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem