Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych
Strona Główna / Rekrutacja / Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych

Rekrutacja elektroniczna do klas I na rok szkolny 2021/2022

 

       Szanowni Państwo,

       Ministerstwo Edukacji Narodowej bierze pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m . in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach. Zachęca do poszukiwania takich rozwiązań, które z jednej strony nie narażałaby na niebezpieczeństwo pracowników przedszkola i szkoły oraz Państwa, z drugiej zaś pozwoliły na sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

           Dlatego też, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, zgodnie z zaleceniami MEN, zachęcamy do korzystania z rekrutacji elektronicznej. Proponujemy wykorzystanie do tego celu naszej skrzynki mailowej: spwicko@szkolawicko.pl. Podania można przesyłać w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

 

Karta zgłoszenia dziecka (do pobrania):

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Wicko na rok szkolny 2020/2021

 

 


Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Wicku 

na rok szkolny 2021/2022     

 

Niebawem rozpocznie się rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wicko. Zapisy do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku na rok szkolny 2021/2022 trwają od 1 marca do 31 marca 2021.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Wicko dotyczące rekrutacji:

 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Wicko na rok szkolny 2020/2021

 

Karta zgłoszenia dziecka (do pobrania):

 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Wicko na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG/24/2021
Wójta Gminy Wicko
z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

L.p.

Czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 marca 2021 r.      do 30 marca 2021 r.

 

do 12 maja 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności  zawartych w oświadczeniach.

 

do 9 kwietnia 2021 r.

 

do 14 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15 kwietnia 2021 r.

 

31 maja 2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 27 kwietnia 2021 r. 

 

do 10 czerwca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

30 kwietnia 2021 r.

 

do 17 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem