Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Klub Europejski
Strona Główna / Oddziały gimnazjalne / Klub Europejski

 

Klub Europejski
Gimnazjum w Wicku

Klub Europejski

 „2014! Młodzi dla wolności”

 Szkolny Klub Europejski Gimnazjum w Wicku w ramach Projektu „2014! Młodzi dla wolności” przeprowadził kilka akcji zmierzających do zorganizowania Święta Wolności w Zespole Szkół w Wicku 4 czerwca 2014 roku.

◊ Zaczęliśmy od pozyskania wiedzy na temat Solidarności oraz wyborów 4 czerwca 1989 roku. Przeszukaliśmy wszystkie dostępne nam publikacje oraz strony internetowe o tematyce naszego projektu. Próbowaliśmy dowiedzieć się jak najwięcej na temat Solidarności oraz zmian, jakie zachodziły w Polsce w latach 90-tych. Zadanie, które otrzymaliśmy na początek, to dowiedzieć się jak najwięcej o czasach, które może nie są odległa, ale dla nas są historią, której nie znamy. Zaczęliśmy od rozmów z rodzicami i zadawania pytań, co pamiętają z tamtych czasów. Niektórzy pamiętali stan wojenny i brak Teleranka w niedzielny poranek, inni pamiętne słowa Joanny Szczepkowskiej w czasach przełomu: "Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm". Każdy miał bardzo osobiste wspomnienia, które dla nas były drogowskazem do zrozumienia polskiej drogi do wolności.

◊Zdobytą wiedzę przekazaliśmy naszym kolegom i koleżankom z klas trzecich gimnazjum. Lekcja dotyczyła powstania związku zawodowego Solidarność oraz wydarzeń z lat 1980 – 1989.

Klub Europejski

Klub Europejski

◊Nawiązaliśmy kontakt z Kancelarią Senatu, która udostępniła nam plakaty z wyborów 4 czerwca 1989 roku, które wykorzystamy podczas uroczystej gali w czerwcu.

Klub Europejski

 Plakaty ze zbiorów Archiwum Senatu

Klub Europejski

Plakaty ze zbiorów Archiwum Senatu

Klub Europejski

Plakaty ze zbiorów Archiwum Senatu

◊Przeprowadziliśmy pierwszy wywiad.

Była to rozmowa z naszym nauczycielem matematyki, Panem Andrzejem Bladoszewskim, aktywnym działaczem samorządowym, m.in. byłym starostą naszego powiatu.

  Klub Europejski

 1.Pamięta Pan wydarzenia z 1989 roku?

Co nieco pamiętam, ale już niezbyt dokładnie. Nas, ludzi z dość głębokiej prowincji, te wydarzenia nie dotyczyły bezpośrednio. Patrzyliśmy na nie jakby z dystansu. Śledziliśmy je w mediach, oglądaliśmy w telewizji.

2.Czym się Pan zajmował w tym okresie?

Normalną pracą. Codziennie rano wychodziłem do pracy i wykonywałem swoje obowiązki najlepiej, jak umiałem. Oświata funkcjonowała normalnie – dzieci chodziły do szkół, więc ktoś musiał organizować zajęcia. Byłem w tym czasie Inspektorem Oświaty w Łebie.

3.Uczestniczył Pan w wyborach i budowaniu nowych struktur państwowych?

W wyborach uczestniczyłem, jak zawsze, od kiedy uzyskałem do tego prawo. Byłem nawet członkiem komisji wyborczej w Wicku.

4.Był Pan zwolennikiem tych zmian?

Trudno określić to jednoznacznie. Wszyscy byliśmy „bombardowani” informacjami, które budziły zarówno nadzieję na lepsze, jak i niepokój o formę i kierunek zmian.

5.Jaka była atmosfera wśród społeczeństwa oraz czy ludzie oczekiwali tych zmian?

Społeczeństwo było podzielone i chyba nieco zdezorientowane. Niektórzy próbowali mocno trwać przy „starym”, inni - tworząc Komitety Obywatelskie - zachęcali do udziału w zmienianiu na „nowe”. Spora część przyglądała się z boku, co z tego wszystkiego wyniknie.

6.Jak Pan z perspektywy czasu ocenia te wydarzenia?

Dziś chyba bardzo niewiele jest takich osób, które oceniają te wydarzenia negatywnie. Myślę, że jako naród możemy być dumni, że te zmiany miały miejsce i że przebiegły w ten sposób. O tym, że nie jest łatwo dokonywać takich zmian, świadczą wydarzenia na Bałkanach i obecnie na Ukrainie. U nas też nie obyło się bez pewnych konfliktów, ale generalnie można tamte wydarzenia określić jako  bezkrwawą  zmianę ustroju.

7.Posiada Pan zdjęcia/ulotki/plakaty z tamtego okresu? Jeżeli tak, czy mógłby Pan udostępnić wyżej wymienione materiały?

W początkowym czasie tworzenia się nowych struktur państwowych i samorządowych uzyskaliśmy prawo do wydawania wolnej prasy. Skorzystaliśmy z tego i zaczęliśmy wydawać gazetę „Tygodnik Słowiński”, którego byłem redaktorem naczelnym. W tygodniku opisywaliśmy zmiany zachodzące w powiecie lęborskim. Można powiedzieć, że nasz tygodnik był poprzednikiem „Echa Ziemi Lęborskiej”.


Na tym nie kończą się nasze działania, gdyż dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Uwolnić wiedzę” udało nam się pozyskać środki w ramach programu "Równać Szanse"  Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

c) 2009-2020 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem