Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Dokumentacja wewnątrzszkolna
Strona Główna / Dokumentacja wewnątrzszkolna

Rok szkolny 2020/2021

 

 Wszelkie regulaminy i procedury są zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną oraz przez Dyrektora Szkoły. Podpisane i zatwierdzone znajdują się w sekretariacie szkoły w segregatorze "Regulaminy i Procedury 2020/21".

 

STATUT SZKOŁY

 

I. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany sierpień 2020 - aktualnie obowiązujący)

II. Regulamin zdalnej edukacji

III. Plan pracy szkoły 2020\2021

 

BEZPIECZEŃSTWO

1A. Oświadczenie rodzica\opiekuna na udział ucznia w zajęciach stacjonarnych w szkole (dot. uczniów z orzeczeniem lub opinią z PPP, uczniów uczęszczających na zajęcia Integracji Sensorycznej) (dodano 06.11.2020)

2. Procedura postępowania i funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku w stanie epidemii COVID-19 (dok. zaktualizowany 20.08.2020 - aktualnie obowiązujący) 

->Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

->Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego

->Specyfikacja płynu do dezynfekcji rąk w szkole

2.1. Skrócona wersja powyższej procedury dla rodziców i uczniów (dodano 23.08.2020 - dok. aktualnie obowiązujący) 

2.2. Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku 

3.1 Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży (dok. zaktualizowany 28.05.2019 - aktualnie obowiązujący) 

3.2 Procedura Postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych i pasożytniczych  w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

4. Klauzula informacyjna IOD dotycząca monitoringu w SP Wicko (dok. zaktualizowany 25.06.2018 - aktualnie obowiązujący) 

5. Procedury rozwiązywania sporów między organami szkoły (dok. zaktualizowany 20.02.2018 - aktualnie obowiązujący) 

6. Program Wychowawczo-Profilaktyczny

-> Załącznik do Programu Profilaktyczno-Wychowawczego - plan działań wychowawczych 

7. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 18.02.2018 - aktualnie obowiązujący) 

8. Regulamin wyjść uczniów SP Wicko (dok. zaktualizowany 28.11.2018 - aktualnie obowiązujący)

9. Instrukcja Bezpieczeństwa PPOŻ oraz ewakuacji osób niepełnosprawnych

9.1. Załączniki (mapy) do Instrukcji PPOŻ: 12345   

 

RADA PEDAGOGICZNA

9. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 17.12.2018 - aktualnie obowiązujący) 

10. Regulamin dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

 

BIBLIOTEKA, STOŁÓWKA SZKOLNA I ŚWIETLICA

11. Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku Dokumentacja wewnątrzszkolna (dok. zaktualizowany 18.08.2020 - aktualnie obowiązujący) 

12. Regulamin korzystania ze stołówkiDokumentacja wewnątrzszkolna (dok. zaktualizowany 07.09.2020 - aktualnie obowiązujący) 

->  Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce (dok. zaktualizowany 07.09.2020 - aktualnie obowiązujący) 

13.  Regulamin Pracy Świetlic Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku z kartą zgłoszenia   (dok. zaktualizowany 18.08.2020 - aktualnie obowiązujący)

-> Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2020/21 (dok. zaktualizowany 18.08.2020 - aktualnie obowiązujący)

 

DLA UCZNIA

14. Regulamin Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 05.06.2020 - aktualnie obowiązujący)
-> załącznik: punktacja do Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta SP Wicko

15. Regulamin Konkursu na Najlepszego Ucznia dla klas I - III (dok. zaktualizowany 05.09.2016 - aktualnie obowiązujący)

16. Regulamin na Sportowca Roku SP Wicko (dok. zaktualizowany 24.05.2018 - aktualnie obowiązujący)

17. Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 29.11.2017 - aktualnie obowiązujący)

18. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (dok. zaktualizowany 13.09.2018 - aktualnie obowiązujący)

18A. Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku 

POZOSTAŁE

19. Regulamin dyżurów samorządowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

20. Wniosek nauczyciela o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych

21. Wniosek rodzica o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych

22. Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

23. Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

24. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

25. Regulamin „Szczęśliwego numerka”

26. Procedura organizacji zajęć z wychowania fizycznego

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

  1. Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami 
  2. Procedura ewakuacji osób niepełnosprawnych

 

ZARZĄDZENIA

 

2020

1. Zarządzenie nr SP-S.0141.20.2020 z dnia 7 lipca 2020 

2. Zarządzenie nr SP-S.0141.24.2020 z dnia 15 września 2020 

3. Zarządzenie nr SP-S.0141.25.2020 z dnia 19 października 2020 

4. Zarządzenie nr SP-S.0141.26.2020 z dnia 22 października 2020

5. Zarządzenie nr SP-S.0141.26a.2020 z dnia 4 listopada 2020  (dot. zdalnej edukacji)

6. Zarządzenie nr SP-S.0141.27.2020 z dnia 12 listopada 2020

7. Zarządzenie nr SP-S.0141.28.2020 z dnia 30 listopada 2020

8. Zarządzenie nr SP-S.0141.29.2020 z dnia 1 grudnia 2020

9. Zarządzenie nr SP-S.0141.33.2020 z dnia 21 grudnia 2020 

 

2021

10. Zarządzenie nr SP-S.0141.1.2021 z dnia 15 stycznia 2021 

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem