Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Dokumentacja wewnątrzszkolna
Strona Główna / Dokumentacja wewnątrzszkolna

Dokumentacja wewnątrzszkolnaDokumentacja wewnątrzszkolnaRok szkolny 2020/2021

 Wszelkie regulaminy i procedury są zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną oraz przez Dyrektora Szkoły. Podpisane i zatwierdzone znajdują się w sekretariacie szkoły w segregatorze "Regulaminy i Procedury 2020\21"

 

Statut szkoły

 

1. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (zaktualizowany 06.11.2019 - aktualnie obowiązujący)

 

Bezpieczeństwo

 

2. Procedura postępowania i funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku w stanie epidemii COVID-19 (zaktualizowana 20.08.2020 - aktualnie obowiązująca)  Dokumentacja wewnątrzszkolna

->Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

->Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego

-> Specyfikacja płynu do dezynfekcji rąk w szkole

2.1. Skrócona wersja powyższej procedury dla rodziców i uczniów (dodano 23.08.2020 - aktualnie obowiązująca) Dokumentacja wewnątrzszkolna

2.2Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w WickuDokumentacja wewnątrzszkolna

 

3. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży (zaktualizowany 28.05.2019 - aktualnie obowiązujący)

 

4. Klauzula informacyjna IOD dotycząca monitoringu w SP Wicko (zaktualizowany 25.06.2018 - aktualnie obowiązujący)

 

5. Procedury rozwiązywania sporów między organami szkoły (zaktualizowany 20.02.2018 - aktualnie obowiązujący)

 

6. Program Wychowawczo-Profilaktyczny

-> Załącznik do Programu Profilaktyczno-Wychowawczego - plan działań wychowawczych

 

7. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (zaktualizowany 18.02.2018 - aktualnie obowiązujący)

 

8. Regulamin wyjść uczniów SP Wicko (zaktualizowany 28.11.2018 - aktualnie obowiązujący)

 

Rada Pedagogiczna

 

9. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (zaktualizowany 17.12.2018 - aktualnie obowiązujący)

 

10. Regulamin dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

 

Biblioteka, stołówka szkolna i świetlica

 

11. Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w WickuDokumentacja wewnątrzszkolna (zaktualizowany 18.08.2020 - aktualnie obowiązujący)

 

12. Regulamin korzystania ze stołówki (zaktualizowany 07.09.2020 - aktualnie obowiązujący) 

-> Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce (zaktualizowana 07.09.2020 - aktualnie obowiązująca) 

 

13.  Regulamin świetlicy z kartą zgłoszeniaDokumentacja wewnątrzszkolna (zaktualizowany 18.08.2020 - aktualnie obowiązująca)

-> Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2020/21 (zaktualizowana 18.08.2020 - aktualnie obowiązująca)

 

Dla ucznia

 

14. Regulamin Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (zaktualizowany 05.06.2020 - aktualnie obowiązujący)
-> załącznik: punktacja do Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta SP Wicko

 

15. Regulamin Konkursu na Najlepszego Ucznia dla klas I - III (zaktualizowany 05.09.2016 - aktualnie obowiązujący)

 

16. Regulamin na Sportowca Roku SP Wicko (zaktualizowany 24.05.2018 - aktualnie obowiązujący)

 

17. Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (zaktualizowany 29.11.2017 - aktualnie obowiązujący)

 

18. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (zaktualizowany 13.09.2018 - aktualnie obowiązujący)

 

Pozostałe

 

19. Regulamin dyżurów samorządowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

 

20. Wniosek nauczyciela o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych

 

21. Wniosek rodzica o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych

 

22. Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

 

23. Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

 

24. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

25. Regulamin „Szczęśliwego numerka”

 

26. Procedura organizacji zajęć z wychowania fizycznegoDokumentacja wewnątrzszkolna 

c) 2009-2020 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem