Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej podczas II Festynu Rodzinnego 2012
Strona Główna / Rada Rodziców / 2012/2013 / Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej podczas II Festynu Rodzinnego 2012

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2012 na terenie  Zespołu Szkół w Wicku

 

Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Komitet Organizacyjny Festynu Rodzinnego przy Zespole Szkół w Wicku

 

Pozwolenie: 

Decyzja Nr KS.5311.9.2012.AD, wydana przez Wójta Gminy Wicko z dnia 30.10.2012

 

   W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne z przeznaczeniem na wyjazdy konkursowe i wycieczki szkolne dla uczniów Zespołu Szkół w Wicku w łącznej kwocie: 3 614,60 zł (słownie: trzy tysiące sześćset czternaście 60/100), według poniższego wykazu form zbiórki publicznej:

- sprzedaż przedmiotów - kawiarenka: 955 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

- sprzedaż bombek i stroików świątecznych: 800 zł  (słownie osiemset złotych 00/100)

- sprzedaż przedmiotów – bufet: 1350 zł ( tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

- zbiórka pieniędzy do puszek kwestarskich:

puszka nr 1: 123,10 zł ( słownie sto dwadzieścia trzy 10/100),

puszka nr 2: 216 zł (słownie dwieście szesnaście złotych 00/100),

puszka nr 3: 270,50 zł ( słownie dwieście siedemdziesiąt złotych 50/100).

 

Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej:

Lp.

Nazwa towaru/usługi

Wartość w zł

 

Rejestracja zbiórki

82,00

łącznie

82,00

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia.

 

Cała kwota uzyskana ze zbiórki publicznej zostanie przeznaczona zgodnie z celem określonym w pozwoleniu.

 

Wicko, dnia 12.12.2012                                      Jolanta Fic                 Grzegorz Skrzyński

 

 

c) 2009-2020 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem