Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Ogłoszenia
Strona Główna / Rada Rodziców / 2011/2012 / Ogłoszenia

Ubezpieczenie NNW dzieci  i młodzieży w Zespole Szkół w Wicku

w roku szkolnym 2011/2012

 

Suma ubezpieczenia 9.000 zł Wariant II

Składka od osoby 29 zł

Przedmiot ubezpieczenia to następstwa:

*nieszczęśliwych wypadków,

*zawału serca,

* krwotoku śródczaszkowego,

* obrażeń ciała (spowodowane atakiem epilepsji lub omdlenia),

* usiłowania popełnienia samobójstwa,

* w tym roku rozszerzyliśmy przedmiot ubezpieczenia o śmierć  ubezpieczonego spowodowaną sepsą.

Zakres ubezpieczenia jest regulowany OWU.

Świadczenia dodatkowe wybrane przez placówkę to:

Ø Koszty leczenia do limitu 20% sumy ubezpieczenia (zwrot kosztów leczenia w RP oraz poza granicami kraju, łącznie z kosztami rehabilitacji pod warunkiem, że rehabilitacja nastąpiła nie później niż w okresie 6 miesięcy od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku).

Ø Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym w wysokości 1.000 zł.

Ø Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia z powodu wrodzonej wady serca w wysokości 1.000 zł.

Ø Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wysokości 1.000 zł.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24 h/dobę) tj. m.in. w czasie nauki, w drodze do szkoły lub ze szkoły, a także w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w życiu prywatnym, wypadki powstałe podczas kolonii, obozów, ferii, akacji i dni świątecznych.

Wariant II przewiduje kilka tabel zamieszczonych w OWU z enumeratywnie wymienionymi urazami.  Świadczenie wypłacane jest za sam fakt wystąpienia konkretnego urazu wymienionego w jednej z tabel- bez dokonywania oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli natomiast zdarzenie skutkowało poważnymi obrażeniami ciała dokonywana jest ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły, p. Zofia Juda.

 


Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Wicku w roku szkolnym 2012/2013

Drodzy Rodzice, w związku z projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która zakłada:

„1. Przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice,

2. Objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci sześcioletnich od 1 września 2014 roku. Oznacza to, że dzieci urodzone w 2008 roku i w latach kolejnych będą rozpoczynały naukę w szkole w wieku sześciu lat.

Dzieci pięcioletnie nadal będą objęte obowiązkiem uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym.

Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które - zgodnie z decyzją rodziców - nie rozpoczną nauki w szkole w wieku sześciu lat, będą nadal uczęszczać do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach.”

proszę o wstępne zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy przy Zespole Szkół w Wicku do 30 marca 2012r.

Decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko 6 – letnie należy do Rodziców. Dyrektor szkoły podstawowej może przyjąć Wasze dziecko do szkoły, jeżeli było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeżeli Wasze dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego) warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest pozytywna opinia o możliwości rozpoczęcia przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego, wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Jeżeli Państwa dziecko rozpocznie naukę w szkole z dniem 1 września 2012 roku to będzie uczyło się według nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

Rodzice do Was należy decyzja, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole, czy pozostanie jeszcze w przedszkolu.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka sześcioletniego, jak również siedmioletniego do klasy pierwszej są do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Wicku lub w Przedszkolach w Wicku i Charbrowie lub na stronie internetowej szkoły www.szkola.wicko.eu

Składanie wniosków w sekretariacie Zespołu Szkół w Wicku w godzinach pracy sekretariatu 730 do 1530. Sprawę zapisów i przyjmowania wniosków prowadzi Pani Zofia Juda.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0598611167, bądź zapraszam do szkoły.

W tym samym czasie odbywają się zapisy dzieci siedmioletnich z obwodu szkoły jak i spoza.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku Róża Majchrzak

Ogłoszenia Ogłoszenia Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Ogłoszenia Ogłoszenia Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego

 


Działania Rady Rodziców w I semestrze roku 2011/2012

Wrzesień:

 1. Wybór przedstawicieli poszczególnych klas do Rady Rodziców.
 2. Wybór prezydium Rady.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców na rok szkolny 2011/2012.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010/2011.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2011/2012.
 6. Ustalenie wysokości składki i zasad jej opłacenia.

Październik:

 1. Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie poczęstunku dla wszystkich pracowników szkoły.
 2. Ślubowanie klas I – zakup dyplomów i upominków dla klas I.

Listopad:

 1. Organizacja Festynu Rodzinnego.
 2. Wsparcie finansowe działalności Samorządów Uczniowskich SP i Gim.   
 3. Pomoc w przygotowaniu Wieczornicy Listopadowej.

Grudzień:

 1. Udział w Festiwalu Pomuchla – sprzedaż bombek.
 2. Zakup gitary.
 3. Zakup sprzętu nagłaśniającego.
 4. Przygotowanie mikołajkowych niespodzianek dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Styczeń:

 1. Udział w akcji WOŚP – zebraliśmy dla orkiestry kwotę 794 zł.
 2. Wsparcie finansowe organizacji Dnia Babci i Dziadka.
 3. Zakup znaczków "Wzorowy Uczeń".

Ponadto:

Finansowanie wyjazdów uczniów na konkursy i turnieje sportowe.

Finansowanie zakupu nagród w konkursach i turniejach sportowych.

 

Akcja 1% dla mojej szkoły w roku  2010/2011

Urząd Skarbowy przekazał 1602,93 zł na nasza placówkę. Po odtrąceniu składki członkowskiej w kwocie 500 zł, do wykorzystania pozostaje 1102,93 zł.

 


Działania Rady Rodziców w II semestrze roku 2011/2012

Luty:

1.Walentynki – dekoracja szkoły oraz słodkie niespodzianki dla dzieci i pracowników szkoły.
2. Zabawy karnawałowe w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.
3. Tłusty czwartek – Rada Rodziców zakupiła pączki dla uczniów i pracowników szkoły.
4. Zakup szczoteczek do zębów do fluoryzacji.

Marzec:

1.    Zakup masek do resuscytacji na zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa.

2.    Pomoc w organizacji Dnia Kultury Kaszubskiej.

Kwiecień:

1.    Wielkanocny zajączek – słodka niespodzianka dla dzieci i pracowników szkoły.

2.     Zakup baletek dla kółka teatralnego.

3.    Zakup body dla kółka teatralnego.
4. Przygotowanie spódniczek kaszubskich dla kółka teatralnego.

Maj:

1.    Zakup kotary do małej sali gimnastycznej.

2.    Współorganizacja 25-lecia nadania imienia Jana Brzechwy Szkole Podstawowej.

3.     Przygotowanie nowej gabloty na sztandar szkoły.

Czerwiec:

1.    Współorganizacja Dnia Dziecka.

2.    Nagrody dla klas za 100% wpłaty na Radę  Rodziców.

3.    Bukiety z lizaków na zakończenie roku szkolnego.

Ponadto:

·         Finansowanie wyjazdów uczniów na konkursy i turnieje sportowe.

·         Finansowanie zakupu nagród w konkursach i turniejach sportowych oraz książek dla uczniów, otrzymujących świadectwo z wyróżnieniem.

·         Finansowanie nagród za najlepszy oddział.

c) 2009-2020 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem