Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Lepsza Szkoła
Strona Główna / Projekty / 2013-2014 / Lepsza Szkoła
Program edukacyjny LEPSZA SZKOŁA przeznaczony jest dla nauczycieli korzystających z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Został wprowadzony przez wydawnictwo w 2002 roku. W pierwszych edycjach program obejmował tylko TEST NA WEJŚCIE z myślą o zdiagnozowaniu uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum. Już wtedy korzystano w naszej szkole z tej możliwości diagnozy w zakresie wiedzy historycznej. Kolejne edycje programu były wzbogacane o nowe projekty, w których kolejno uczestniczyliśmy. Obecnie program oferuje następujące elementy "Wielki sprawdzian" i "Próbny sprawdzian" dla uczniów szkoły podstawowej oraz "Wielki egzamin" i "Próbny egzamin" dla uczniów gimnazjum. "Wielki sprawdzian" podobnie jak "Wielki egzamin" polega na sprawdzeniu wiedzy uczniów po każdym zakończonym dziale programowym i daje możliwość porównania uzyskanych wyników z wynikami innych uczniów uczestniczących w programie w województwie i w całej Polsce. Z kolei "Próbny sprawdzian" i "Próbny egzamin" stanowi doskonałe narzędzie weryfikacji wiedzy uczniów przed egzaminami zewnętrznymi. Aktualnie udział w programie LEPSZEJ SZKOŁY biorą uczniowie klas czwartych SP oraz wszystkie klasy gimnazjum. Jak podaje GWO, dotychczasowe edycje programu zgromadziły 95 tys. nauczycieli i 7 mln uczniów.
 
W gimnazjum program realizują: p. Renata Krużycka (IA, IB,IIA, IIC, IIIA, IIIB, IIIC) i p. Anna Burak (IIB).
W SP - p. Renata Krużycka (IVA, IVB).

 

Sesje z plusem

W Sesjach z plusem corocznie biorą udział dziesiątki tysięcy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.

 W Zespole Szkół w Wicku program realizują: p. Ewa Jańczuk w kl. VIA SP, p. Renata Maculewicz w kl. VB SP oraz w kl. IIC i w kl. IIIB Gimnazjum, p. Barbara Palczewska w kl. IVA i B, VA i VIB SP.

 

Indywidualizowane raporty:

  • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
  • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
  • umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
  • są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

Lepsza Szkoła
Przykład raportu

Przykład raportu

 

Przebieg programu

1. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY (www.LS.gwo.pl). Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy:

nazwa testu

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum

Technikum

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. I

kl. II

kl. III

kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

Sesja 1

 Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła

Sesja 2

Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła

Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła

Sesja 3

Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła


2. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy i sprawdza je za pomocą schematów punktowania. Na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

3. Po wpisaniu wyników wszystkich sesji uczestnik programu otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie edukacyjnym.

Jak przystąpić do programu?

Nabór do programu odbywa się corocznie – rozpoczyna się wiosną poprzedzającą dany rok szkolny i trwa do 10 września. Do programu mogą przystąpić wyłącznie nauczyciele korzystający z podręczników Matematyka z plusem.

Próbny egzamin. Matematyka

Przebieg programu

1. Program istnieje w dwóch wersjach: bezpłatnej oraz płatnej. Test dla obu wersji jest jednakowy.
  • Wersja bezpłatna (internetowa): wszyscy uczestnicy programu mają dostęp do egzaminu zamieszczonego na stronie www.LS.gwo.pl (zakładka Materiały). Mogą go pobierać i samodzielnie powielać.
  • Wersja płatna: każdy uczestnik ma możliwość zamówienia wydrukowanych pakietów egzaminacyjnych dla całej klasy. Pakiety można zamawiać przez stronę www.LS.gwo.pl od połowy lipca do 11 października 2013 roku. Każdy pakiet składa się z 30 testów, 30 kart odpowiedzi i klucza odpowiedzi. Pakiet na klasę kosztuje 45 zł wraz z wysyłką. Nauczyciel otrzymuje pakiety w listopadzie. Przesyłka jest płatna przy odbiorze.
2. Przed przystąpieniem do Próbnego egzaminu nauczyciel musi przygotować kody oraz numery PESEL dla uczniów. Kod powinien składać się z trzech znaków: litery oznaczającej nazwę klasy oraz dwóch cyfr oznaczających numer ucznia z dziennika, np. A03 oznacza ucznia z klasy A o numerze 3.

 

3. Test został zaplanowany na 90 minut. Nauczyciel sprawdza go za pomocą klucza odpowiedzi. Do 31 stycznia 2014 roku na stronie www.LS.gwo.pl (zakładka Wyniki) wpisuje wyniki.

 

4. Od 1 lutego 2014 roku nauczyciel zapoznaje się z raportami (zakładka Raporty) prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

 

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem