Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW "Kompetencje kluczowe"
Strona Główna / Projekty / 2017-2018 / ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW "Kompetencje kluczowe"

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

Zajęcia dla uczniów Szkół Podstawowych:

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla kl. IV, V, VI

Zaplanowane dodatkowe lekcje to zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące i rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, kompetencji uczenia się, rozumowania i odkrywania wewnętrznych zasobów. Na zajęciach prowadzone są też ćwiczenia wyrażania emocji, kształtowania postaw asertywnych i empatii. Dzieci nauczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach takich jak sprawdzian, ważna wypowiedź ustna, czy egzamin. Poznają proste techniki relaksacyjne. Nauczą się jak poradzić sobie z porażką szkolną, lub konfliktami z rówieśnikami.

  • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV, V, VI

W trakcie zajęć zaplanowano dla uczestników dostęp do platformy e-learningowej – dodatkowej pomocy w nauce za pośrednictwem komputera i Internetu w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Pośród lektorów będzie native speaker, czyli rodzimy użytkownik języka angielskiego. Program będzie odpowiadał na wymagania uczniów w różnym wieku i na różnym etapie edukacyjnym a dodatkowo zagwarantuje odpowiednie efekty, opiekę profesjonalnych lektorów i wesoło spędzony na zajęciach czas. Lekcje prowadzone będą z  wykorzystaniem wielu zmysłów - słuchu, wzroku, dotyku, często wymagające zaangażowania ruchowego dziecka.

  • "Innowacyjny globalnie"- Wyjazd edukacyjny do Hewelianum w Gdańsku

 

Zajęcia dla uczniów Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wicku:

  • doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum

Trenerzy podczas zajęć wyposażą ucznia w umiejętności zarządzania własną karierą zawodową, które mogą być wykorzystywane w pracy w przyszłości, pomogą uczniowi w opracowaniu i realizacji marketingowego planu poszukiwania najpierw odpowiedniej ścieżki edukacji, a później pracy lub rozwoju własnego biznesu poprzez określenie jego prawdziwego powołania zawodowego. Uczeń odkrywa swoje pasje i cel, któremu podporządkowane są jego decyzje, dzięki czemu może wybrać pracę, którą będzie kochał, która zapewni mu dostatnie życie i umożliwi zachowanie równowagi w życiu.

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Gimnazjalistów

Zajęcia skierowane do gimnazjalistów, są odpowiedzią na potrzeby i realne problemy gimnazjalistów. Dzięki skupieniu się na rozwoju inteligencji emocjonalnej i empatii opierających się na uważności, aktywnym słuchaniu, odczuwaniu rezonansu emocjonalnego, a także uruchomieniu duchowości, na kursie gimnazjaliści uczą się działania na rzecz ważnych wartości i dobra wspólnego, a przede wszystkim siebie.

  • zajęcia z Kulturoterapii

Kultura integruje jednostkę z otoczeniem. Dzieci poprzez tworzenie komunikują się z odbiorcą, będąc widzem interpretują przekaz nadawcy. Tworzenie wspólnych projektów (film, spektakl, wystawy fotograficzne itp.) integruje, umożliwia ekspresję, buduje samoocenę dostarczając przy tym wiele satysfakcji. Sztuka posiada również właściwości katarktyczne, co pomaga w radzeniu sobie w czasie traumatycznych przeżyć osobistych. Podczas zajęć uczniowie będą krytycznymi odbiorcami wszelkich form audiowizualnych. Ich tematyka zostanie dostosowana do aktualnie poruszanych zagadnień. Każdy seans stanie się pretekstem do dyskusji. Dzieci będą też tworzyć stosując zróżnicowane formy sztuki. Prace mające wartość dydaktyczną będą prezentowane szerszemu odbiorcy.

  • zajęcia z kreatywności i innowacyjności – robotyka

To głównie zabawy konstrukcyjne oraz pierwsza przygoda z  programowaniem. Dzieci na każdych zajęciach budują robota, który jest tknięty w życie za pomocą prostego programu. Warsztaty robotyki to połączenie informatyki, budowania robotów i świetnej zabawy. Celem zajęć jest pokazanie, że robotyka może być przygodą i pasją. Uczestnicy poza budowaniem robotów mają okazję poprzez zabawę zrozumieć podstawowe zagadnienia z informatyki, techniki, matematyki i elektroniki, co wpływa na szybsze przyswajanie programu szkolnego. Budowanie konstrukcji rozwija zdolności wizualno-przestrzenne. Z kolei przy programowaniu robotów kształtuje się inna umiejętność, niezbędna w nauce czyli logiczne myślenie.

  • zajęcia z języka angielskiego w formie obozu tematycznego

Zajęcia dla gimnazjalistów zaplanowane będą w formie obozów - tzn. zajęć odbywających się w dni wolne od zajęć szkolnych podczas ferii lub wakacji - w ciągu 6 godzin. Tu uczniowie pogłębią już zdobyte umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez prowadzenie zajęć w sposób pomagający przełamać barierę mówienia, z wykorzystaniem wielu ciekawych materiałów autentycznych, oraz najnowszych technologii ułatwiających uczenie się.

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem