Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
O PROJEKCIE "Kompetencje kluczowe"
Strona Główna / Projekty / 2017-2018 / O PROJEKCIE "Kompetencje kluczowe"

O PROJEKCIE

„Kluczowe kompetencje - nas przepis na sukces”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Edukacja

Działanie 3.2 Edukacja Ogólna

Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej

 

Dnia 24 listopada 2016 roku podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji  projektu pn. "Kompetencje kluczowe - nasz przepis na sukces",  pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Wicko.

 

Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 oraz w I i II semestrze roku  2017/2018.

 

Ogółem wartość projektu: 1 088 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 033 980,00 zł

Wkładem własnym jest udostępnienie sal dydaktycznych na realizację zajęć.

 

Projekt skierowany jest do dzieci z klas IV- VI Szkół Podstawowych i klas I-III Gimnazjum z terenu Gminy Wicko.

 

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, języka obcego i umiejętności uczenia się uwzględniając treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w Szkołach Gminy Wicko z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, informatyka, przedsiębiorczość i język angielski.

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem