Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Kompetencje kluczowe - nasz przepis na sukces
Strona Główna / Projekty / 2016 - 2017 / Kompetencje kluczowe - nasz przepis na sukces

Przystąpienie do realizacji projektu pn. "Kompetencje kluczowe - nasz przepis na sukces" pomiędzy województwem pomorskim a Gminą Wicko - Wicko - Zespół Szkół

Przystąpienie do realizacji projektu pn.

Informujemy o przystąpieniu naszej szkoły do nowego projektu edukacyjnego i o związanych z tym planowanych zajęciach dodatkowych.

Jak możemy przeczytać w Biuletynie Gminy Wicko:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020.

Dnia 24 listopada 2016 podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji  projektu pn. "Kompetencje kluczowe - nasz przepis na sukces" pomiędzy województwem pomorskim a Gminą Wicko.

 

Ogółem wartość projektu: 1 088 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 033 980,00 zł

 

Projekt skierowany jest do dzieci z klas IV- VI Szkół Podstawowych i klas I-III Gimnazjum z terenu Gminy Wicko.

 

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, języka obcego i umiejętności uczenia się uwzględniając treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w Szkołach Gminy Wicko z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, informatyka, przedsiębiorczość i język angielski.

 

W ramach działań projektowych zaplanowano następujące zajęcia dla uczniów Szkół Podstawowych:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla kl. IV, V, VI

Zaplanowane dodatkowe lekcje to zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące i rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, kompetencji uczenia się, rozumowania i odkrywania wewnętrznych zasobów.

 • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV, V, VI

W trakcie zajęć zaplanowano dla uczestników dostęp do platformy e-learningowej – dodatkowej pomocy w nauce za pośrednictwem komputera i Internetu w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Pośród lektorów będzie native speaker, czyli rodzimy użytkownik języka angielskiego. Program będzie odpowiadał na wymagania uczniów w różnym wieku i na różnym etapie edukacyjnym a dodatkowo zagwarantuje odpowiednie efekty, opiekę profesjonalnych lektorów i wesoło spędzony na zajęciach czas. Lekcje prowadzone będą z  wykorzystaniem wielu zmysłów - słuchu, wzroku, dotyku, często wymagające zaangażowania ruchowego dziecka.

 • "Innowacyjny globalnie"- Wyjazd edukacyjny do Hewelianum w Gdańsku

 Zaplanowano również  zajęcia dla uczniów Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wicku:

 • doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Gimnazjalistów
 • "Paszporty edukacyjne" – wyjazdy do Banku i na Drzwi otwarte Uczelni
 • "Innowacyjni globalnie” – Centrum Nauki Kopernik (Warszawa 2 dni/ 1 nocleg) kl. III
 • zajęcia z Kulturoterapii
 • zajęcia z kreatywności i innowacyjności – robotyka
 • zajęcia z języka angielskiego w formie obozu tematycznego

Zajęcia dla gimnazjalistów zaplanowane będą w formie obozów - tzn. zajęć odbywających się w dni wolne od zajęć szkolnych podczas ferii lub wakacji - w ciągu 6 godzin. Tu uczniowie pogłębią już zdobyte umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez prowadzenie zajęć w sposób pomagający przełamać barierę mówienia, z wykorzystaniem wielu ciekawych materiałów autentycznych, oraz najnowszych technologii ułatwiających uczenie się.

 

W zakresie projektu zaplanowano również warsztaty dla nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych i narzędzi TIK, kurs Akademii Trenera, kurs Coachingu oraz zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć  i szkoleń.

 

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem