Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja
Strona Główna / Projekty / 2010-2011 / Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

W bieżącym roku kalendarzowym Zespół Szkół w Wicku pozyskał unijne środki finansowe na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja". Realizowany w latach 2010/2011 projekt jest kontynuacją projektu wdrażanego w roku szkolnym 2009/2010.

plakat - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku – II edycja 

Strukturę organizacyjną projektu tworzą:
- mgr Róża Majchrzak - Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku, nadzorujący realizację projektu,
- mgr Stanisław Wróbel - koordynator, specjalista ds. wdrażania projektu,
- mgr Agnieszka Redzik - specjalista ds. finansowych,
- kadra pedagogiczna - kompetentni nauczyciele, posiadający kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, doskonale znający środowisko „prowadzonych" grup docelowych.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie oraz wyrównywanie dysproporcji w nauce uczniów Zespołu Szkół w Wicku mających utrudniony dostęp do zajęć pozaszkolnych, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne lub społeczne funkcjonują słabiej niż ich rówieśnicy zamieszkali na terenie miast. Projekt zakłada wdrożenie programu rozwojowego, w ramach którego uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje w zakresie języków obcych, języka ojczystego, nauk matematyczno-przyrodniczych, fizyki, chemii, geogr
afii, historii. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, wyrażających się m.in. w zwiększeniu:
- umiejętności matematycznych oraz naukowo-technicznych,
- umiejętności poprawnego porozumiewania się uczniów w języku ojczystym i językach obcych,
- umiejętności informatycznych oraz z zakresu nauk przyrodniczych,
- kompetencji społecznych i kulturalnych,
- umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce,
- umiejętności samodzielnego myślenia oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów,
- motywacji do działania i zaufania we własne siły.

Beneficjentami projektu będą uczniowie z klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz z klas I-III Gimnazjum. W ramach pozyskanych środków finansowych prowadzone będą zarówno zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce, jak również koła przedmiotowe adresowane przede wszystkim do uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania oraz doskonalić posiadaną wiedzę. W ramach projektu potrzebującym uczniom zostanie zapewniona pomoc pedagogiczno-logopedyczna. Zwiększenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce nastąpi za sprawą udziału uczniów Zespołu Szkół w Wicku w wyjazdach edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dzień 8 maja 2011 r. był pierwszym terminem zorganizowania wycieczek edukacyjnych dla uczestników projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwoma autokarami 88 uczniów udało się do Gdyni. Wszyscy uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz otrzymali zestawy suchego prowiantu. W tym dniu uczniowie odwiedzili Oceanarium oraz Centrum Nauki Experyment.

W gdyńskim Oceanarium uczniowie wzięli udział w prezentacji multimedialnej pt. „Spotkanie z Morzem Bałtyckim - spacerujemy po gdyńskiej plaży". Podczas prezentacji uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze światem roślinnym i zwierzęcym naszego morza. Po prezentacji uczniowie przeszli do sali dydaktycznej Oceanarium, gdzie przy pomocy mikroskopu elektronowego rozpoznawali wybrane gatunki zwierząt zamieszkujących środowisko wodne, w tym krewetki oraz muszle.
Następnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie gdyńskiego Akwarium. Atrakcyjny i bardzo zróżnicowany podwodny świat fauny i flory (zarówno rodzimej, jak i egzotycznej) wzbudził bardzo wielkie zainteresowanie wśród uczestników. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się egzotyczne gady (anakonda, olbrzymie żółwie morskie), ryby drapieżne (rekiny i piranie) oraz bajeczny świat rybek pochodzących z raf koralowych. Niezwykłą atrakcją był także pobyt w sali mokrej Akwarium, w której to uczniowie mieli możliwość dotknięcia żywych ryb.
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Następnie uczestnicy wycieczki przeprowadzali doświadczenia w Centrum Nauki Experyment. W tej placówce edukacyjnej poprzez zabawę uczniowie zdobywali wiedzę z pięciu grup tematycznych - środowisko (zużycie wody, ślady zwierząt, drzewa naszych lasów), człowiek (tułów anatomiczny, spalanie pokarmów, złudzenia optyczne), optyka (kula plazmowa, komnata Amesa, głowa na tacy), dźwięk (muzyczna podłoga, rurowa oktawa) i fizyka (bańki, wielokrążki). Wykonywane samodzielnie doświadczenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, a także pozwoliły utrwalić wiedzę przyswojoną na zajęciach realizowanych w ramach projektu.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

W dniu 15 maja 2011 r. miała miejsce kolejna wycieczka edukacyjna dla uczestników projektu. Autokarem 50 uczestników udało się Gdyni. Każdy uczestnik otrzymał zestaw suchego prowiantu na drogę oraz został ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym dniu uczniowie odwiedzili Oceanarium oraz Centrum Nauki Experyment.

W Oceanarium uczniowie wzięli udział w prezentacjach multimedialnych oraz zajęciach dydaktycznych zorganizowanych przez pracowników tej placówki. Temat zajęć dotyczył „Mieszkańców koralowego zakątka". Po prezentacji i obserwacjach z wykorzystaniem mikroskopów elektronowych uczestnicy wycieczki nauczyli się m.in. wyszukiwać pojedynczego koralowca z kolonii, poznali rozgwiazdy i jeżowce, a także wężowidła.
Po zajęciach dydaktycznych zorganizowanych przez pracowników naukowych, uczniowie rozpoczęli zwiedzanie eksponatów Akwarium. Kolorowy świat fauny i flory zarówno tej naszej ojczystej, jak i egzotycznej wzbudził wielkie zainteresowanie młodzieży. Kolorowe rybki raf koralowych, mieszkańcy Amazonki, a także gady wzbudziły wielkie emocje. Na kartograficznej mapie Morza Bałtyckiego uczniowie mieli możliwość zapoznania się z głębiami i zatokami morskimi, ujściami rzek do morza oraz wyspami i miastami państw leżących wokół Bałtyku. Jednak zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyła się sala mokra Akwarium, w której uczestnicy wycieczki mogli dotknąć żywych rybek.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do położonego niedaleko Akwarium Centrum Nauki Experyment. W tej placówce na uczestników czekał cały szereg stanowisk do samodzielnego wykonywania doświadczeń i eksperymentów. Stanowiska doświadczalne skupione były wokół pięciu grup tematycznych - środowisko (zużycie wody, ślady zwierząt, drzewa naszych lasów), człowiek (tułów anatomiczny, spalanie pokarmów, złudzenia optyczne), optyka (kula plazmowa, komnata Amesa, głowa na tacy), dźwięk (muzyczna podłoga, rurowa oktawa) i fizyka (bańki, wielokrążki). Celem zajęć edukacyjnych było m.in. własnoręczne wykonanie eksperymentów, o których była mowa na zajęciach organizowanych w ramach projektu.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Dzień 29 maja 2011 r. to termin kolejnych wyjazdów edukacyjnych. W tym dniu dwoma autokarami 70 uczestników udało się do Gdańska i Gdyni. Oczywiście każdy uczestnik był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz otrzymał zestaw suchego prowiantu na drogę. W programie wycieczki było Hewelianum w Gdańsku oraz XII piknik naukowy - Bałtycki Festiwal Nauki w Gdyni.

W Hewelianum uczniowie zwiedzili wystawę interaktywną pt. „Energia, niebo i słońce". Jest to pierwsza wystawa poświęcona naukom ścisłym, zorganizowana w ramach Centrum Hewelianum. Wystawa mieści się na dwóch piętrach - na jednym znajduje się pracownia energii, natomiast na drugim pracownia nieba. W pracowni energii każde ze stanowisk pokazuje jakiś rodzaj energii lub przemianę jednej energii w inną. Z kolei głównym wątkiem tematycznym stanowisk w pracowni nieba jest astronomia. W tej placówce uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzić cały szereg różnego rodzaju doświadczeń z dwóch wspominanych zagadnień. Z całą pewnością doświadczenia z tych nauk ścisłych cieszyły się większym zainteresowaniem, niż zajęcia teoretyczne przeprowadzone w Szkole.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Kolejnym punktem programu wycieczki edukacyjnej był Bałtycki Festiwal Nauki. Na Skwerze Kościuszki w Gdyni punkty naukowe zorganizowały m.in. Uniwersytet Gdański, Centralne Muzeum Morskie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Morski Instytut Rybacki, Akademia Morska w Gdyni, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie. W dwóch dużych namiotach uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia, zapoznać się ze zwierzętami prehistorycznymi, nauczyć się rozpoznawać ptaki morskie, a także zdobyć informację na temat gazu łupkowego czy samochodów napędzanych elektrycznie.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Ostatnia wycieczka edukacyjna w roku szkolnym 2010/2011 miała miejsce w dniu 6 czerwca 2011 r. W tej wycieczce uczestniczyło 45 uczniów Zespołu Szkół w Wicku. Program wycieczki obejmował Hewelianum w Gdańsku oraz Ogród Zoologiczny również w Gdańsku. Każdy z uczestników został wyposażony w zestaw suchego prowiantu oraz ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W Centrum Hewelianum uczniowie zwiedzili wystawę interaktywną „Energia, niebo i słońce". Podczas zwiedzania wystawy uczniowie mogli wykonywać samodzielnie doświadczenia w pracowni energii (szeroki zakres tematyczny dotyczący energii) oraz pracowni nieba (zakres tematyczny dotyczący szeroko pojętej astronomii). Dzięki tej placówce wycieczka stała się połączeniem rozrywki (oprawa plastyczna stanowiska doświadczalnego, towarzyszące efekty świetlne oraz nastrojowa, dyskretna muzyka) wraz z naukami ścisłymi (samodzielne przeprowadzanie różnorodnych doświadczeń).

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

W Ogrodzie Zoologicznym uczniowie mieli możliwość zobaczenia z bliska zwierząt pochodzących praktycznie ze wszystkich kontynentów. Na terenie ogrodu znajdowały się zwierzęta zarówno bardzo popularne i znane z naszych lasów, jak sarny, jelenie, dziki, jak również bardziej egzotyczne i niespotykane, takie jak słonie, kangury, lamy, hipopotamy, żyrafy. Możliwość bardzo bliskiego obcowania ze zwierzętami znanymi tylko z telewizyjnych filmów przyrodniczych cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników wycieczki edukacyjnej.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Zrealizowane w ramach projektu zajęcia dodatkowe w formie wyjazdów edukacyjnych bez wątpienia odniosły duży sukces, utrwalając lub też w niektórych przypadkach uzupełniając wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Przeprowadzane samodzielnie przez uczestników wyjazdów doświadczenia i eksperymenty, a także prezentacje multimedialne i interaktywne wystawy są bez wątpienia podstawą współczesnej dydaktyki. Słuszność przeprowadzania wyjazdów edukacyjnych potwierdza również przypisywana Konfucjuszowi maksyma „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól zrobić - a zrozumiem".


W dniu 17 września 2011 r. zorganizowano dwie kolejne wycieczki edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Wicku, biorących udział w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku – II edycja” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwoma autokarami 83 uczniów udało się do Gdyni i na Hel. Każdy uczestnik wyjazdu był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz otrzymał zestaw suchego prowiantu wystarczającego na całą wycieczkę. W tym dniu chłopcy i dziewczynki odwiedziły Centrum Nauki Experyment oraz Fokarium.

Pierwszym punktem programu wyjazdów edukacyjnych w tym dniu było Fokarium na Helu. Tutaj uczniowie zwiedzili m.in. muzeum, w którym zapoznali się z biologią morza, organizmami żywymi zamieszkującymi środowisko wodne, a także mieli możliwość poznania jak ważnym aspektem jest ochrona środowiska naturalnego. Następnie uczniowie poznali zachowanie się fok w swoim środowisku naturalnym. Niesamowitą atrakcją był pokaz karmienia fok wraz z przeprowadzonym wykładem na temat tych sympatycznych zwierzątek.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Kolejnym punktem wycieczki edukacyjnej było Centrum Nauki Experyment. W tej placówce edukacyjnej młodzież przeprowadzała samodzielnie doświadczenia. Poprzez swego rodzaju zabawę uczniowie zdobywali wiedzę z pięciu grup tematycznych – środowisko (zużycie wody, ślady zwierząt, drzewa naszych lasów), człowiek (tułów anatomiczny, spalanie pokarmów, złudzenia optyczne), optyka (kula plazmowa, komnata Amesa, głowa na tacy), dźwięk (muzyczna podłoga, rurowa oktawa) i fizyka (bańki, wielokrążki). Szeroki zakres tematyczny doświadczeń pozwolił utrwalić, a w niektórych przypadkach także rozszerzyć wiedzę przyswojoną na zajęciach realizowanych w szkole. Samodzielne przeprowadzanie doświadczeń cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

W ostatnią sobotę, tj. w dniu 24 września odbyły się dwa ostatnie wyjazdy edukacyjne zaplanowane do zrealizowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwoma autokarami 99 uczestników udało się do Gdyni i do Gdańska. Tak jak to miało miejsce we wszystkich dotychczasowych wyjazdach, każdy uczestnik otrzymał zestaw suchego prowiantu na drogę oraz został ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Program wycieczki tego dnia był bardzo rozbudowany.

Z samego rana uczestnicy wyjazdów edukacyjnych udali się do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie. Podczas zwiedzania uczniowie mieli możliwość zobaczenia bardzo bogatej fauny zamieszkującej niemal wszystkie kontynenty naszego globu. Największe zainteresowanie wzbudziły olbrzymie krokodyle, lamy, a także małpy.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

W trakcie zwiedzania uczniowie wzięli udział także w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez pracownika na terenie ZOO. Tematyka zajęć obejmowała gady Polski. Uczniowie zostali zapoznani ze wszystkimi gatunkami jaszczurek, węży i żółwi zamieszkujących nasz kraj. Nauczyli się m.in. odróżniać niegroźną beznogą jaszczurkę – padalca od bardzo groźnej i niebezpiecznej żmii zygzakowatej, a także zapoznali się z ważnymi kwestiami ochrony środowiska naturalnego, będącego domem polskich gadów. Zdecydowanie największą atrakcją była możliwość dotknięcia żywego żółwia oraz węża.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Następnie uczniowie udali się do Centrum Hewelianum w Gdańsku Głównym, gdzie zwiedzili wystawę interaktywną pt. „Energia, niebo i słońce”. Jest to pierwsza wystawa poświęcona naukom ścisłym, zorganizowana w ramach Centrum Hewelianum. Wystawa mieści się na dwóch piętrach – na jednym znajduje się pracownia energii, natomiast na drugim pracownia nieba. W pracowni energii każde ze stanowisk pokazuje jakiś rodzaj energii lub przemianę jednej energii w inną. Z kolei głównym wątkiem tematycznym stanowisk w pracowni nieba jest astronomia. W tej placówce uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzić cały szereg różnego rodzaju doświadczeń z dwóch wspominanych zagadnień. Bez wątpienia doświadczenia z tych nauk ścisłych cieszyły się większym zainteresowaniem, niż zajęcia teoretyczne przeprowadzone w Szkole.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

W przerwie między samodzielnym wykonywaniem doświadczeń uczniowie wzięli udział w eksperymentach przygotowanych przez pracowników Hewelianum. Temat zajęć to „W krainie ciekłego mrozu”. Podczas czterdziestopięciominutowego spotkania uczniowie obserwowali zachowanie się wybranych rzeczy (m.in. sałaty, kiwi, wody, półprzewodnika) w zetknięciu z ciekłym azotem. Doświadczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na dużą aktywność młodzieży podczas ich wykonywania i zadawaniu mnóstwa pytań.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Dla starszych uczestników wycieczki edukacyjnej został zorganizowany pokaz lotów ptaków drapieżnych. W trakcie pokazu sokolnik prowadził zajęcia edukacyjne, na których uczniowie pozyskali wiedzę o sokolnictwie, o ptakach drapieżnych m.in. Polski, a także o ochronie środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ptaków i ich siedlisk. Ten punkt programu wycieczki cieszył się zdecydowanie największym zainteresowaniem i niemal wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że chcieliby ponownie wziąć udział w tego rodzaju pokazach.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Na zakończenie bogatego programu wycieczki edukacyjnej, najmłodsi uczestnicy udali się do Fun Paku w Gdyni. Tam pod okiem doświadczonych animatorów, poprzez gry i zabawy, dziewczynki i chłopcy rozwijali swoje zainteresowania.

W dniu 28 września 2011 r. dzięki uprzejmości właściciela firmy sokolniczej, na terenie przy Zespole Szkół w Wicku została zorganizowana wystawa i pokaz lotów ptaków drapieżnych. W czterech pokazach udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu. Na początku każdego z pokazów uczniowie zapoznali się z poszczególnymi gatunkami ptaków, poznali ich biologię, cechy charakterystyczne, miejsce występowania, a następnie czynnie uczestniczyli w pokazach. W każdym pokazie brały udział trzy ptaki – sowa, ptak drapieżny niskiego lotu (jastrząb Harrisa) oraz ptak drapieżny wysokiego lotu (sokół - Raróg). Niesamowite wrażenie wywarł pokaz polowania na królika z udziałem jastrzębia Harrisa oraz pokaz polowania lecącego z dużą prędkością Raroga Górskiego lub Stepowego. Sokół jest zdecydowanie najszybszym zwierzęciem występującym na kuli ziemskiej. Podczas, gdy gepard w pogoni za zwierzyną rozwija prędkość ok. 120 km/h, sokół pikując z góry na upatrzony przez siebie cel jest w stanie rozwinąć prędkość znacznie przekraczającą 300 km/h!!!. Zdecydowanie największą sympatią uczniów cieszył się największy ptak pokazów – Puchacz. Podczas pokazów osoba prowadząca opowiadała uczestnikom o ochronie przyrody, a także zapoznała ich z gatunkami ptaków drapieżnych występujących w Polsce. Aktywne uczestnictwo dziewczynek i chłopców w tego rodzaju lekcjach przyrodniczych/biologicznych przejawiało się w znacznej liczbie pytań zadawanych prowadzącemu, a także bardzo dobrych odpowiedziach uczniów na zadawane przez sokolnika pytania. Zorganizowany pokaz swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy – Pan Dariusz Waleśkiewicz który stwierdził, że informacje zdobyte podczas takiej formy przeprowadzania zajęć uczniowie zapamiętają zdecydowanie dłużej i lepiej, niż wiedzę zdobytą na tradycyjnych lekcjach.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Zrealizowane w ramach projektu zajęcia dodatkowe w formie wyjazdów edukacyjnych bez wątpienia odniosły duży sukces, utrwalając lub też w niektórych przypadkach uzupełniając wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Przeprowadzane samodzielnie przez uczestników wyjazdów doświadczenia i eksperymenty, a także prezentacje multimedialne i interaktywne wystawy są bez wątpienia podstawą współczesnej dydaktyki. Słuszność przeprowadzania wyjazdów edukacyjnych potwierdza również przypisywana Konfucjuszowi maksyma „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól zrobić – a zrozumiem”.

 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja
Człowiek - najlepsza inwestycja


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem