Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Wyrównywanie szans edukacyjnych
Strona Główna / Projekty / 2009-2010 / Wyrównywanie szans edukacyjnych

W roku szkolnym 2009/2010 nasza Placówka realizuje projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku".

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku

Strukturę organizacyjną projektu tworzą:
- mgr Róża Majchrzak - Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku, nadzorujący realizację projektu
- mgr Stanisław Wróbel - koordynator projektu
- mgr Agnieszka Redzik - specjalista ds. finansowo-księgowych

Celem ogólnym projektu jest wsparcie uczniów i wyrównywanie dysproporcji w nauce uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół w Wicku mających utrudniony dostęp do zajęć pozaszkolnych, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne lub społeczne funkcjonują słabiej niż ich rówieśnicy zamieszkali na terenie miast. Projekt zakłada wdrożenie programu rozwojowego, w ramach którego uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, fizyki, chemii, geografii, informatyki. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, w tym m.in.:
- wyrównanie i wzrost umiejętności posługiwania się uczniów językiem angielskim i niemieckim,
- wyrównanie i wzrost kompetencji matematycznych,
- wyrównanie i wzrost kompetencji informatycznych,
- wzrost kompetencji z zakresu nauk przyrodniczych (w tym biologii),
- wzrost wiedzy fizycznej, chemicznej i geograficznej,
- wzrost kompetencji społeczno-kulturalnych za sprawą zorganizowanych wyjazdów edukacyjnych.
Realizacja projektu podniesie jakość procesu nauczania.

Beneficjentami projektu będą uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz z klas I-III Gimnazjum. W ramach otrzymanych środków finansowych prowadzone będą zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce oraz koła przedmiotowe dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania. Ponadto zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjne do Parku Naukowo-Technologicznego oraz do Oceanarium w Gdyni.

Niniejszy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W dniu 16 maja 2010 r. odbyła się pierwsza dziesięciogodzinna wycieczka zorganizowana w ramach realizowanego w Zespole Szkól w Wicku projektu. Wzięło w niej udział 77 uczniów Szkoły Podstawowej. Uczniowie udali się do Gdyni dwoma autokarami. Wszyscy uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz otrzymali zestaw suchego prowiantu. Atrakcyjny program wycieczki był bardzo napięty.

Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia i obejrzenia eksponatów gdyńskiego Akwarium. Przepiękny podwodny świat fauny i flory (zarówno rodzimej, jak i egzotycznej) wzbudził wielkie zainteresowanie. Emocje wzbudziła m.in. wielkich rozmiarów anakonda, żółwie morskie, ryby drapieżne (rekiny i piranie) oraz bajeczny podwodny świat rybek pochodzących z raf koralowych. Niezwykłą atrakcją był także pobyt w sali mokrej gdyńskiego Akwarium, w której dzieci mogli dotknąć żywe ryby.

Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wicko

Uczniowie biorący udział w wycieczce wzięli udział także w zajęciach dydaktycznych przygotowanych przez pracowników Akwarium. W ich ramach młodzież zapoznała się ze światem istot żywych zamieszkujących Morze Bałtyckie oraz nauczyła się rozpoznawać najważniejsze gatunki fauny. Każdy z uczestników przeprowadził również obserwację wybranych istot żywych Bałtyku z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego, będącego na wyposażeniu pracowni dydaktycznej Akwarium.

Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wicko

W programie wycieczki znalazło się także zwiedzanie okrętu wojennego „Błyskawica". Niszczyciel „Błyskawica" jest bezcenną pamiątką narodową, jedynym ocalałym okrętem zbudowanym przed II wojną światową. Uczniowie zwiedzili pokłady, zobaczyli częściowe uzbrojenie okrętu, pomieszczenia znajdujące się na statku oraz wystawę muzealną modeli okrętów znajdującą się pod pokładem.

Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wicko

Ostatnim punktem w programie wycieczki było Centrum Nauki Experyment. W tej placówce uczniowie, poprzez zabawę, mogli przeprowadzić szereg różnego rodzaju doświadczeń naukowych, zapoznając się w aspekcie praktycznym m.in. z prawami fizyki. Wykonywane samodzielnie doświadczenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, a także pozwoliły utrwalić wiedzę przyswojoną na zajęciach realizowanych w ramach projektu.

Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wicko Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wicko 

Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wicko


W dniu 5 czerwca 2010 r. odbyła się druga jedenastogodzinna wycieczka zorganizowana w ramach realizowanego w Zespole Szkół w Wicku projektu. Wzięło w niej udział 78 uczniów Gimnazjum. Gimnazjaliści udali się dwoma autokarami do Gdyni oraz do Gdańska. Każdy            z uczestników dostał zestaw suchego prowiantu oraz został ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pogram wycieczki obejmował cztery punkty.

Muzeum motoryzacji w Gdyni. Gimnazjaliści mogli podziwiać eksponaty dawnej wiedzy motoryzacyjnej - zabytkowe motory oraz samochody. Zachowane w dobrym stanie pojazdy świadczą o świetności motoryzacyjnej pierwszej połowy XX wieku.

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Gdyńskie Akwarium - uczestniczący w wycieczce gimnazjaliści mogli podziwiać podwodny świat fauny i flory pochodzącej niemal z całego świata. Ciekawe i nierzadko ginące gatunki ryb, krabów, ślimaków wzbudziły duże zainteresowanie uczestników wycieczki. 

Planetarium w Gdyni - gimnazjaliści wzięli udział w niezwykle interesującym wykładzie poświeconym gwiazdom. W ramach ćwiczeń uczestnicy wycieczki nauczyli się rozpoznawać Gwiazdę Polarną, Mały i Duży Wóz, a także gwiazdozbiory tworzące poszczególne znaki zodiaku. 

Hewelianum w Gdańsku - uczestnicy zwiedzili budowle będące częścią fortyfikacji twierdzy Gdańsk a także wystawę interaktywną „Energia, niebo i słońce". Jest to pierwsza wystawa poświęcona naukom ścisłym, zorganizowana w ramach Centrum Hewelianum. Osoby biorące udział w wyciecze mogły samodzielnie wykonywać doświadczenia, a tym samym utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach przeprowadzonych w ramach realizowanego projektu. Zdobyta podczas zabawy wiedza zostanie na dłużej w pamięci osób przeprowadzających eksperymenty naukowe.

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Tydzień później, tj. w dniu 12.06.2010 r. odbyła się ostatnia z wycieczek zorganizowanych            w ramach realizowanego w Zespole Szkół w Wicku wycieczka. W trwającej jedenaście godzin wycieczce wzięło udział 42 uczniów Szkoły Podstawowej. Również i w tym przypadku dzieci zostały ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz otrzymały zestaw suchego prowiantu na drogę.

Pierwszym punktem programu było Planetarium w Gdyni. W całkowitej ciemni dzieci mogły obserwować gwieździste niebo wraz z przemieszczaniem się gwiazd oraz słońca. Ciekawie prowadzony wykład znalazł uznanie wśród uczestników wycieczki, którzy byli bardzo zaangażowani w rozpoznawanie najważniejszych gwiazd oraz znaków zodiaku tworzonych przez ich poszczególne konstelacje.

Następnie dzieci udały się do Centrum Hewelianum w Gdańsku. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa interaktywna „Energia, niebo i słońce". Miejsce to sprawiło, że wycieczka stała się połączeniem rozrywki (oprawa plastyczna stanowiska doświadczalnego, towarzyszące efekty świetlne oraz nastrojowa, dyskretna muzyka) wraz z nauką (przeprowadzanie samodzielnych doświadczeń przede wszystkim z dziedziny fizyki oraz astronomii).

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Ostatnim punktem programu wycieczki był gdański ogród zoologiczny. Na jego terenie dzieci mogły z bliska zobaczyć bardzo rzadkie, a niekiedy wręcz ginące gatunki zwierząt, ocalałe niejednokrotnie dzięki takim miejscom. Znajdujące się w ogrodzie zoologicznym zwierzęta pochodziły ze wszystkich kontynentów.

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Wyrównywanie szans edukacyjnych Szkoła Wicko

Zrealizowane w ramach projektu zajęcia dodatkowe w formie wyjazdów edukacyjnych bez wątpienia odniosły duży sukces, uwalając lub też w niektórych przypadkach uzupełniając wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Przeprowadzone samodzielnie przez uczestników wyjazdów doświadczenia i eksperymenty są bez wątpienia podstawą współczesnej dydaktyki. Słuszność przeprowadzenia wyjazdów edukacyjnych potwierdza również przypisywana Konfucjuszowi maksyma „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól zrobić - a zrozumiem".

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem